Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Ngày đăng: 29-01-2022 14:36 PM             Lượt xem: 360

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021. Kính mời Quý cổ đông xem tại Links sau

Báo cáo tình hình quản trị 2021

Danh sách cổ đông lớn năm 2021

 


Tin cùng chuyên mục