Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Ngày đăng: 24-02-2023 15:16 PM             Lượt xem: 266

CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK 

Kính gửi:   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

                  - Các Quý cổ đông 

Bản Công bố tổ chức họp và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023


Tin cùng chuyên mục