Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin Biên bản - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021

Ngày đăng: 04-06-2021 09:00 AM             Lượt xem: 568

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức trong tháng 4/2021, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, do đó Hội đồng quản trị Công ty đã tạm hoãn và Quyết định tổ chức vào 08h30' ngày 03/6/2021.

Do diễn biến của Dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp tại một số tỉnh thành, cho nên cổ đông là Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần đã Ủy quyền cho Ông Đặng Quang Hoàn - TV HĐQT, TGĐ Công ty toàn bộ sổ cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội và đồng thời HĐQT Công ty đã cử Ông Đặng Quang Hoàn làm chủ tọa cuộc họp, các cổ đông khác cũng đã ủy quyền cho một số đại diện để tham dự cuộc họp nhằm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. Tổng số người tham dự cuộc họp là 28 người, đại diện cho 5.186.651 cổ phần, chiếm 92,21% số cổ phần phát hành tại Công ty.

Cuộc họp Đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cơ khí đóng tàu - Thủy sản Việt Nam (Mã CK FSO) đã thông qua các nội dung theo đúng chương trình và thành công tốt đẹp.

Kính gửi: Các cổ đông Biên bản và Nghị Quyết cuộc họp ; bản công bố TT đối với TV BKS theo đường links dưới đây

1. Biên bản và Nghị Quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 (FSO)

2. Bản Công bố thông tin bổ nhiệm Ông Lưu Mạnh Cường - TV Ban kiểm soát kể từ 03/6/2021


Tin cùng chuyên mục