Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố TT: Đơn đề cử bầu thành viên HĐQT/ BKS nhiệm kỳ 2022-2026

Ngày đăng: 08-04-2022 16:38 PM             Lượt xem: 169

Công bố thông tin Đơn đề cử bầu thành viên HĐQT/ BKS của  Fishipco  nhiệm kỳ 2022-2026 tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Xin mời Quý vị cổ đông xem file dưới đây:

STT

Họ và tên ứng viên tham gia bầu HĐQT

  

 

1

Ông Lê Vĩnh Hòa

  Đơn đề cử

Sơ yếu lý lịch

2

Ông Đặng Quang Hoàn

Đơn đề cử

Sơ yếu lý lịch

3

Ông Lương Thế Long

Đơn đề cử

Sơ yếu lý lịch

STT

Họ và tên ứng viên tham gia bầu BKS

 

 

1

Trần Hữu Hoàng

Đơn đề cử

Sơ yếu lý lịch

2

Lưu Mạnh Cường

Đơn đề cử

Sơ yếu lý lịch

2

Trần Công Toại

Đơn đề cử

Sơ yếu lý lịch

 


Tin cùng chuyên mục