Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty

Ngày đăng: 25-04-2017 14:27 PM             Lượt xem: 1544

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM 

(Sửa đổi, bổ sung lần thứ tư đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 ngày 04/9/2015)

Tải hoặc xem trực tuyến tại đây 


Tin cùng chuyên mục