Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng: 28-04-2018 08:30 AM             Lượt xem: 1350

Công bố thông tin tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam - Mã CK FSO

STT

Tên tài liệu

Tập tin đính kèm

1

Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông

File PDF

2

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội

 File PDF

3

Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

File PDF

4

Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  

 File PDF


Tin cùng chuyên mục