Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Ngày đăng: 08-04-2017 23:15 PM             Lượt xem: 969

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

                        Kínhgửi:      Quý Cổ đông  Côngty Cổ phần cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam

           Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

          Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 08 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

          Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam ( mã số doanh nghiệp : 0200140967, địa chỉ trụ sở chính : Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 21 tháng 4 năm 2017,

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung và tài liệu họp: Nội dung chương trình họp, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông  thường niên năm 2017 được đăng tải vào ngày 11 tháng 4 năm 2017 trên website của Công ty tại địa chỉ: www.dongtauthuysan.vn (Công bố thông tin>> Quan hệ cổ đông).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2017 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 04/4/2017.

* Lưu ý: 

a. Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu. Trường hợp dự họp theo uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền (mẫu kèm đính kèm).

b. Đơn đề cử hoặc biên bản họp nhóm và Sơ yếu lý lịch của ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021(mẫu đính kèm) được gửi về trụ sở Công ty: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng chậm nhất trước 17h ngày 14 tháng 4 năm 2017.

          Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng - Điện thoại: 031.3842665; Fax: 031.3820436 hoặc trên trang Webiste: www.dongtauthuysan.vn.

          Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trân trọng thông báo./.

                                                                                                                       CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

                                                                                                                                      Mai Xuân Phong(đã ký)

 

 Mẫu giấy UQ tham dự Đại hộimẫu đơn đề cử, ứng cử ứng viên tham gia HĐQT/BKSmẫu biên bản họp nhóm cổ đông để cử /Mẫu sơ yếu lý lịch Ứng viên HĐQT - BKS

Tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ 2017, xin mời Quý vị Cổ đông xem trực tuyến hoặc tải về theo danh mục dưới đây:

 1. Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 2. Dự thảo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

 3. Dự thảo Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2021

 4. Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2012-2016) và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2017-2021)

5. Báo cáo tài chính năm 2016 ( đã kiểm toán)

6. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016

 7. Tờ trình V/v thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

 8. Tờ trình V/v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

 9. Tờ trình V/v thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016

10. Tờ trình V/v thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016, dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017

11. Tờ trình V/v thông qua mức chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch cho HĐQT, BKS, Ban điều hành Công ty năm 2016

12. Tờ trình V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

13. Tờ trình V/v Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

14. Tờ trình V/v thông qua số lượng thành viên HĐQT, số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021       

 


Tin cùng chuyên mục