Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công đoàn Fishipco tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn khóa VI giữa nhiệm kỳ (2012-2017)

Ngày đăng: 19-10-2015 21:33 PM             Lượt xem: 1180

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam và văn bản hướng dẫn số 263/HD-CĐN ngày 04/9/2015 của Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, được sự đồng ý của Đảng ủy Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Vào hồi 14h30' ngày 17/10/2015, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đại biểu Công đoàn khóa VI giữa nhiệm kỳ (2012-2017) nhằm tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ, giai đoạn 2012-2015 và mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ giai đoạn 2015-2017; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của BCH Công đoàn khóa VI, giai đoạn 2012-2015.

Hội nghị đại biểu Công đoàn khóa VI giữa nhiệm kỳ (2012-2017) diễn ra theo đúng hướng dẫn của Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Tham dự Hội nghị, có đ/c Đặng Quang Hoàn – Bí thư Đảng ủy – UV HĐQT- Tổng giám đốc Công ty cùng với các đ/c trong Đảng ủy, Ban Tổng Giám đốc, các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Công ty và 42 đại biểu chính thức đại diện cho hàng trăm đoàn viên Công đoàn Công ty về dự Hội nghị.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn Công ty, đ/c Trần Công Toại – Phó TGĐ - Chủ tịch Công đoàn đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ, giai đoạn 2012-2015; báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo chỉ đạo của BCH Công đoàn khóa VI, giai đoạn 2012-2015. Báo cáo nêu rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ VI giai đoạn 2012-2015, đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở phân tích những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong tình hình mới, Báo cáo cũng đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2017.

Hội nghị cũng được nghe phát biểu chỉ đạo của đ/c Đặng Quang Hoàn – Bí thư Đảng ủy – UV HĐQT- Tổng giám đốc Công ty, đã đánh giá cao các hoạt động thiết thực của Công đoàn đã vượt qua giai đoạn khó khăn, kịp thời vận động đoàn viên công đoàn, CBCNV và người lao động tham gia tốt các phong trào thi đua yêu nước và hoàn thành các công tác chuyên môn. Về phía Công ty, Ban TGĐ cùng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tìm kiếm việc làm....tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức trong Công ty hoạt động và xác định người lao động là tài sản quý giá, là lực lượng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Hội nghị giao cho BCH Công đoàn tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và lãnh đạo Công ty, cùng với sự lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, sự chỉ đạo sát sao của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sự phối hợp có hiệu quả của Ban Tổng Giám đốc Công ty và đặc biệt là sự đoàn kết, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của mỗi CBCNV và người lao động trong toàn Công ty, BCH Công đoàn sẽ hoàn thành xuất sắc các chương trình hành động trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại mà Nghị quyết Hội nghị Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam khóa VI giữa nhiệm kỳ (2012-2017) đã thông qua.

Tin bài: Vũ Trường - UV BCH CĐ


Tin cùng chuyên mục