Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Đóng mới & sửa chữa tàu kiểm ngư các loại

Ngày đăng: 23-04-2015 21:04 PM             Lượt xem: 1609

1. Đóng mới 01 Tàu kiểm ngư mang số hiệu KN – 15689 – VN 

+ Chiều dài lớn nhất : Lmax  = 34,90m      

+ Chiều cao mạn:             D = 3,30m 

+ Chiều dài hai trụ:        LII  = 30,50m                        

+Chiều chìm trung bình : d = 1,68m

+ Chiều rộng lớn nhất Bmax = 6,50m              

+ Tàu lắp hai máy chính có công suất 2x600

+ Chiều rộng thiết kế : Btk = 6,02m                  

+ Tàu vỏ thép được đóng mới tại Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam năm 2006

2. Đóng mới 01 tàu kiểm ngư Ký hiệu TK 1403 

* Các thông số cơ bản của tàu:   

+ Chiều dài lớn nhất      (L max)       = 27,80m                        

+ Chiều rộng lớn nhất (B max)         =   5,60m                        

+ Chiều cao mạn (D)                      =    2,50 m                       

+ Chiều chìm trung bình (dtb)         =   1,53m                        

+ Tàu được lắp máy chính Ne = 350 HP   

+ Tàu vỏ thép được đóng mới tại Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam năm 2007

3. Đóng mới 01 tàu kiểm ngư vỏ thép 510HP(KHTK 1405)   

+ Chiều dài lớn nhất      (L max)       = 27,70m                        

+ Chiều rộng lớn nhất (B max)         =   5,0m                        

+ Chiều cao mạn (D)                      =    2,50 m                       

+ Chiều chìm trung bình (dtb)         =   1,45m                        

Tàu được lắp máy chính  Ne = 510 HP (2 x 255)   

+ Tàu vỏ thép được đóng mới tại Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam năm 2011

                              


Tin cùng chuyên mục