Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Đại hội chi bộ khối văn phòng Công ty lần thứ 11 nhiệm kỳ 2014 -2017

Ngày đăng: 17-11-2014 17:34 PM             Lượt xem: 1356

Đại hội lần này có nhiệm vụ tổng kết việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2011 - 2013, đề ra phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2014 - 2017 và bầu ra cấp uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ khóa 11 nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Thay mặt Chi ủy nhiệm kỳ 2011 - 2013, đồng chí Đặng Quang Hoàn – Bí thư Chi bộ văn phòng – Q.Tổng giám đốc Công ty đã trình bày dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2011 – 2013 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2014-2017, Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Chi ủy nhiệm kỳ 2011 – 2013. Báo cáo đánh giá nêu rõ: Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công ty, công tác Đảng của Chi bộ văn phòng đã có nhiều chuyển biển tích cực trong tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng đã được chú trọng, phát huy được sức mạnh tổng hợp của các đoàn thể quần chúng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chi bộ vẫn còn tồn tại một số hạn chế như chưa chủ động trong công tác xây dựng nội dung sinh hoạt hàng tháng, dẫn tới việc chưa có nhiều chuyên đề trong sinh hoạt Chi bộ; Trong các cuộc họp nhiều đảng viên còn ít tham gia đóng góp ý kiến xây dựng; Công tác phê bình và tự phê bình còn trầm lắng; Công tác kiểm tra giám sát tuy được tổ chức thực hiện theo quy định nhưng có lúc vẫn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, chất lượng hiệu quả chưa cao.

Trong nhiệm kỳ 2014 – 2017, Chi ủy sẽ quán triệt, triển khai Nghị quyết Đảng bộ Công ty, học tập và  triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI của Đảng và các Chỉ thị, Nghị quyết khác của Đảng ủy cấp trên nhằm nâng cáo nhận thức về chính trị cho cán bộ, đảng viên; tiếp tục kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đao của Chi bộ, nâng cao chất lượng đảng viên, bồi dưỡng và tổ chức công nhận đối tượng đảng cho 01 đến 02 quần chúng ưu tú (chú trọng đội ngũ đối tượng đảng là cán bộ trẻ); Xét đề nghị kết nạp đảng viên mới từ  01 quần chúng ưu túxây dựng Chi bộ “trong sạch - vững mạnh” xuất sắc....Đặc biệt, tăng cường hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ này.

Đại hội đã bầu cấp uỷ mới gồm 03 đồng chí trong đó và bầu đồng chí Trần Công Toại - Trưởng phòng kế toán giữ chức vụ Bí thư chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Tuyên, phó phòng TCHC giữ chức Phó bí thư và đồng chí Vũ Hồng Trường – Giám đốc XNKDTH – Chi ủy viên.

Đại hội thành công tốt đẹp và kết thúc hồi 17h 00' ngày 29 tháng 07 năm 2014./.

Tin & hình ảnh

  Vũ Trường   


Tin cùng chuyên mục