Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2012 - 2014 thành công tốt đẹp.

Ngày đăng: 30-05-2012 17:41 PM             Lượt xem: 1257

Tới dự và chỉ đạo đại hội có  đồng chí Nguyễn Mạnh Hiền - Phó chủ tịch công đoàn ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn Việt Nam và đồng chí Bùi Thế Đạt - Trưởng ban thi đua tuyên giáo công đoàn ngành; đ/c Bùi Xuân Mạch - Phó chủ nhiệm UBKT công đoàn ngành, cùng 52 đại biểu chính thức đại diện cho 228 cán bộ, đoàn viên công đoàn Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã tới dự .

Các đồng chí lãnh đạo Công đoàn Ngành & lãnh đạo Công ty dự Đại hội

Đoàn chủ tịch & thư ký đại hội

Thay mặt BCH Công đoàn Công ty, đồng chí Nguyễn Cao Đỉnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam khóa V đã trình bày bản Báo cáo của BCH Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu thủy sản Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2011 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2014.

Đồng chí Nguyễn Cao Đỉnh chủ tịch CĐ Công ty khóa V

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá, trong nhiệm kỳ V, Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động sản xuất, công tác chăm lo đời sống thực hiện chế độ chính sách, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân; Tổ chức nghiên cứu, học tập phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam. Công đoàn Công ty đã khẳng định được vai trò của mình thông qua việc thực hiện chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVC-LĐ; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhằm phát huy tinh thần làm chủ, tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch của Công ty.

Ngoài những thành tựu, báo cáo cũng đã nêu lên một số hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua: Công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ tay nghề, ngoại ngữ, tin học chưa làm được nhiều và nhiều hạn chế; Phong trào văn hóa thể thao chưa có bề rộng và thường xuyên......; Nguyên nhân do đội ngũ cán bộ công đoàn kiêm nhiệm  nhiều công việc, thời gian dành cho hoạt động hạn chế, chưa có nhiều kinh nghiệm vận động thuyết phục quần chúng.

Để phát huy những thành tựu đã có và khắc phục những hạn chế khuyết điểm tồn tại, bước vào thời kỳ mới, Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã đề ra phương hướng với mục tiêu: "Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước; Xây dựng đội ngũ CNLĐ vững mạnh về mọi mặt; Đổi mới phương pháp hoạt động công đoàn trong công ty cổ phần; Chú trọng nâng cao vai trò đại diện cho người lao động của tổ chức công đoàn..."

Các đại biểu thảo luận tại Đại hội

Phát biểu tại đại hội, Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền - Phó chủ tịch Công đoàn ngành NN&TPTN Việt Nam đánh giá cao kết quả hoạt động của BCH Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Đ/c  đã chỉ ra những nhiệm vụ Công đoàn công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam  trong nhiệm kỳ tới cần tập trung triển khai thực hiện tốt: Tăng cường hơn nữa vai trò đại diện của tổ chức công đoàn, chăm lo lợi ích hợp phát, chính đáng của CNVCLĐ đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt nhiệm kỳ mới; tiếp tục có những hình thức nội dung triển khai hiệu quả phong trào thi đua của ngành; có các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên; đổi mới phương thức hoạt động của công đoàn để hoạt động công đoàn có hiệu quả hơn, phát huy tốt quyền làm chủ của người lao động.....

Đ/c Nguyễn Mạnh Hiền Phó chủ tịch CĐ ngành NN&PTNT Việt Nam phát biểu tại ĐH

Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014

Trao quà lưu niệm BCH khóa V

Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty CP cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ (2012-2014) thành công tốt đẹp:  Đại hội đã bầu ra BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2012 – 2014 gồm 07 đồng chí. Trong đó đ/c Trần Công Toại được BCH mới bầu làm chủ tịch và đ/c Phạm Văn Duẩn làm phó chủ tịch Công đoàn Công ty khóa VI, nhiệm kỳ 2012 - 2014.

 Tin & hình :  Vũ Hồng Trường - UV BCH  Công ty khóa VI


Tin cùng chuyên mục