Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020

Ngày đăng: 07-06-2015 02:41 AM             Lượt xem: 922

Thi hành Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Thực hiện Kế hoạch số 53-KH/QU ngày 30/9/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy Hồng Bàng về việc tổ chức Đại hội đảng cơ sở  nhiệm kỳ 2015-2020 và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Quận uỷ Hồng Bàng. Ngày 06/06/2015 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã diễn ra đúng theo chương trình, nội dung đã được Quận ủy Hồng Bàng phê duyệt. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Hải Bình – Phó Bí thư thường trực Quận Ủy Hồng Bàng và Đồng chí Nguyễn Văn Thủy – Quận Ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Quận Úy Hồng Bàng và Các đồng chí chuyên viên các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Quận Ủy. Đại biểu Đảng bộ Công ty gồm có Đ/c Phạm Mười - Phó Bí thư Đảng ủy - phó Tổng giám đốc; Đ/c Đặng Quang Hoàn – ĐUV – UV HĐQT - Tổng giám đốc; Cùng toàn thể 30 đảng viên Công ty được triệu tập về dự Đại hội.

Đại hội biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội

Đoàn chủ tịch và thư ký điều hành Đại hội

Đại hội đã nghe các báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2015; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong giai đoạn này nền kinh tế đất nước có nhiều biến động và suy thoái, đặc biệt là thị trường đóng sửa tàu thuyền giảm sút mạnh, người lao động thiếu việc làm…. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ quận, Tổng Công ty và các ban nghành hữu quan, Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã nỗ lực phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, lãnh đạo Công ty từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X nhiệm kỳ 2010-2015. Giữ vững tốc độ tăng trưởng SXKD bình quân hàng năm; Công tác đào tạo, sắp xếp nguồn nhân lực được chú trọng theo hướng tinh giảm, chất lượng, bám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện chính sách an sinh xã hội, công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, kết hợp với an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ, an toàn lao động được Công ty rất quan tâm; Trong công tác xây dựng Đảng, nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, Đảng bộ đã lãnh đạo đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của Đảng ủy cấp trên, làm tốt công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ quản lý, làm tốt công tác phát triển Đảng viên mới....; Thực hiện đúng các chế độ, chính sách của Nhà nước và công tác quản lý tài chính, chính sách đối với người lao động không để xảy ra lãng phí, tham ô, tham nhũng, vi phạm dân chủ, kỷ luật. Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng chí Đặng Quang Hoàn
 UV HĐQT – Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tại Đại hội

Đồng chí Phạm Mười
 Phó bí Thư đảng ủy – Phó tổng giám đốc Công ty phát biểu tại đại hội

Đoàn chủ tịch tập trung điều hành Đại hội

Với những thành tích đạt được vừa qua, tại Đại hội lần này Đảng bộ Công ty đề ra phương hướng nhiệm vụ & giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2015-2020 là tiếp tục duy trì và phát huy các thuận lợi và khắc phục mọi yếu kém khuyết điểm còn tồn tại để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu Công ty và mở rộng thị trường...Xây dựng, qui hoạch, tái cơ cấu cơ sở vật chất và nhân lực, sắp xếp cán bộ theo hướng tập trung, tinh giảm và hiệu quả…

Đồng chí Bùi Đức Tuệ - Trưởng phòng KHSX trình bày tham luận tại Đại Hội

Đồng chí Phùng Quang Điệp - Giám đốc Xí nghiệp cơ khí đóng tàu Vật Cách trình bày tham luận tại Đại Hội

Sau phần tham luận của các đồng chí đảng viên, cán bộ chủ chốt tại Công ty. Đồng chí Nguyễn Hải Bình - Phó Bí thư thường trực Quận Ủy, Quận Hồng Bàng đã biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ qua, đồng chí cũng đánh giá cao công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Công ty và đề nghị Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động, sáng tạo để lãnh đạo Công ty vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ Công ty trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Hải Bình – Phó bí thư thường trực Quận ủy phát biểu tại Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015; Báo cáo kiểm điểm Đảng ủy nhiệm kỳ 2010-2015; Báo cáo tư cách Đảng viên; Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Biểu quyết thông qua số lượng đại biểu được phân bổ và bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Quận Hồng Bàng; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Ban kiểm phiếu tiến hành công tác bầu Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu theo đúng qui chế bầu cử được thông qua Đại hội

Đồng chí Trần Công Toại - Thư ký Đại hội, thông qua biên bản tại Đại hội

Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 07 đồng chí và bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quận Hồng Bàng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 gồm 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết..

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thay mặt các đảng viên, Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Đặng Quang Hoàn – UV HĐQT- Tổng giám đốc Công ty cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hải Bình – Phó bí thư thường trực Quận Ủy. Cam kết Đảng bộ Công ty Cổ phần cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngay sau khi Đại hội đảng bộ kết thúc thành công, Ngày 10 tháng 6 năm 2015 BCH Đảng bộ khóa XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã có phiên họp đầu tiên để bầu ra Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra, đến dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Văn Thủy– Quận Ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức Quận Úy Hồng Bàng tới dự và chỉ đạo phiên họp. Kết quả như sau:

1. Bí thư, phó bí thư Đảng ủy:

*  Đồng chí Đặng Quang Hoàn       - Bí thư Đảng ủy

*  Đồng chí Trần Công Toại            - Phó bí thư Đảng ủy

2. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy:  03 đ.c  

* Đồng chí  Trần Công Toại – Chủ nhiệm UBKT

* Đồng chí Nguyễn Thị Tuyên và Đồng chí Phùng Quang Điệp  – UV UBKT

- Tin bài: Vũ Trường  

- Hình ảnh: Quang Hoàng - Thế Long


Tin cùng chuyên mục