Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Thông tin Công ty

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung

  Công ty thành lập từ năm 1985 đến năm 2007 chuyển sang mô hình Cổ phần hoá - Công ty con thuộc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam.Đóng mới, sửa chữa các loại phương tiện thuỷ; Thiết kế, gia công chế tạo cơ khí; Đại lý dầu mỡ nhớt; Kinh doanh dịch vụ vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị...

 • VĂN HÓA FISHIPCO

  VĂN HÓA FISHIPCO

  VĂN HÓA  FISHIPCO

 • HĐQT - BKS - BĐH VÀ CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

  HĐQT - BKS - BĐH VÀ CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

  HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH & CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

 • Hoạt động công ty

  Hoạt động công ty

  CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG, PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG