Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

HĐQT - BKS - BĐH VÀ CÁC PHÒNG BAN CÔNG TY

HĐQT, BKS, BAN ĐIỀU HÀNH & CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

- Ông Lê Vĩnh Hòa - Chủ tịch HĐQT 

- Ông Lương Thế Long - Bí thư chi bộ , Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

Ông Trần Hữu Hoàng - Thành viên HĐQT

Ông Lưu Mạnh Cường - Trưởng Ban kiểm soát

Ông Trần Công Toại - Thành viên Ban kiểm soát

Bà Lê Cao Thùy Linh - Thành viên Ban kiểm soát

Ông Vũ Hồng Trường - Phó Tổng giám đốc Công ty

Ông Vũ Văn Khuyến - Phó Bí thư Chi bộ - Trợ lý Tổng giám đốc

Bà Ngô Thị Thu Hà - Kế toán trưởng Công ty

Ông Phùng Quang Điệp - Phó Trưởng Phòng Kinh doanh Tổng hợp

 


Tin cùng chuyên mục