Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã CK FSO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng: 21-04-2023 03:30 AM             Lượt xem: 933

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp  và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO), Hội đồng quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào hồi 08h30'' ngày 21/4/2023  tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam - Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Ông Phùng Quang Điệp - Phó Trưởng phòng KDTH - dẫn chương trình ĐH

Tham dự Đại hội gồm các đại diện phần vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam – Công ty Cổ phần và các thành viên HĐQT, ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát cùng 31 cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền đại diện cho 5.047.082 cổ phần, chiếm 89,73% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty.

Ông Lê Vĩnh Hòa  - Chủ tịch HĐQT chủ tọa điều hành đại hội

Các đại biểu và Cổ đông tham dự tại Đại hội

Ông Trần Hữu Hoàng Trưởng BKS và Ông Lưu Mạnh Cường TV BKS tham dự Đại hội

Ông Đặng Quang Hoàn - TVHĐQT - TGĐ Công ty trình bày BC Hoạt động HĐQT 2022

Ông Lương Thế Long TV HĐQT - PTGĐ Công ty đọc một số tờ trình tại Đại hội

Ông Trần Hữu Hoàng - Trưởng BKS Công ty trình bày báo cáo BKS năm 2022 và tờ trình lựa chọn Cty Kiểm toán năm 2023

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức trong không khí long trọng, làm việc trình tự theo đúng nội dung chương trình được Đại hội biểu quyết, Đại hội đã thông qua " Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023; thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

Đoàn chủ tọa và BKS Công ty chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Tin bài: Vũ Trường HP

>>> Xin mời Quý vị Cổ đông xem bản CBTT Biên bản & Nghị Quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 

 

 


Tin cùng chuyên mục