Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Hướng dẫn khai báo y tế phòng, chống dịch bệnh Covid – 19

Ngày đăng: 18-05-2021 13:24 PM             Lượt xem: 1232

THÔNG BÁO

V/v tiến hành khai báo Y Tế trước khi ra vào làm việc tại Công ty

          Kính gửi:      - Trưởng các Phòng, đơn vị trong Công ty

                              - Các doanh nghiệp, cá nhân thuê mặt bằng nhà xưởng

Căn cứ văn bản số 3054/UBND-VX ngày 13/5/2021 của UBND thành phố Hải Phòng về tăng cường một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ văn bản chỉ đạo của TCT Thủy sản Việt Nam - CTCP;

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp hiện nay,

Tổng Giám đốc Công ty thông báo như sau:

Tất cả CBCNV; người lao động và khách hàng ra vào Công ty đều phải khai báo Y tế theo tờ khai y tế online trên website của Bộ Y tế tại địa chỉ Khai y tế tại: https://tokhaiyte.vn/ hoặc ứng dụng di động Bluzone; NCOVI… sau đó thực hiện Check in/check out theo bảng hướng dẫn tại Cổng bảo vệ Công ty.

Phòng KDTH tổ chức và giao cho Tổ bảo vệ kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo 100% người đến Công ty đều phải khai báo y tế theo hướng dẫn, đeo khẩu trang và sát khuẩn tay mới được vào làm việc tại Công ty.

          Thời gian thực hiện các nội dung nêu trên kể từ ngày 17/5/2021 cho đến khi có thông báo mới.

          Các Ông (Bà) Trưởng phòng, Trưởng các đơn vị có liên quan và người lao động, các doanh nghiệp và cá nhân đang thuê mặt bằng, nhà xưởng tại Công ty có trách nhiệm thực hiện thông báo này./.

Trân trọng!

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đặng Quang Hoàn

(Đã ký)

 

Hướng dẫn khai báo y tế bằng QR CODE  tại FISHIPCO

Hướng dẫn sử dụng

BƯỚC 1: Truy cập vào chợ ứng dụng Google Play (Android) /App Store (IOS) để tìm và tải các ứng dụng với tên “Vietnam Health Declaration” “Bluzone” “Ncovi” cài đặt ứng dụng trên điện thoại di động.

BƯỚC 2: Thực hiện cập nhật chính xác thông tin Số điện thoại di động để nhận Mã xác thực (OTP) và truy cập hệ thống

BƯỚC 3: Chọn chức năng “Khai y tế báo y tế” để cập nhật các thông tin cần thiết có yêu cầu dấu (*) theo mẫu của Bộ y tế ban hành và “Gửi thông tin”.

BƯỚC 4: Sau khi hoàn thiện gửi thông tin, hệ thống sẽ tự động trả lại một mã “QR-CODE” có thể sử dụng “Check-in/Check-out y tế” tại các nơi yêu cầu.

Thực hiện Check-in/Check-out y tế tại Fishipco

Khi đến làm việc tại FISHIPCO  hoặc ra về khỏi FISHIPCO còn gọi là “Check-in/ Check-Out y tế”, mọi người sử dụng chức năng “Quét QR” trên các hệ thống để khai báo.


Tin cùng chuyên mục