Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ngày đăng: 16-04-2018 09:30 AM             Lượt xem: 962

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

                    Kính gửi:     Quý Cổ đông - Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ-ĐTTS-HĐQT ngày 12 tháng  4 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam (mã số doanh nghiệp: 0200140967, địa chỉ trụ sở chính: Số 02 Phan Đình Phùng, P. Hạ Lý, Q. Hồng Bàng, Tp. Hải Phòng) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian: 08h00' ngày 27 tháng 04 năm 2018 (Thứ sáu).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  Xã An Hồng, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

3. Nội dung và tài liệu họp: Nội dung chương trình họp, các văn bản tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2018 được đăng tải vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 trên website của Công ty, xin mời Quý cổ đông xem và tải tại địa chỉ website: www.dongtauthuysan.vn (Công bố thông tin>> Quan hệ cổ đông).

4. Điều kiện tham dự Đại hội:

Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm  2018 của Công ty là các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam (mã chứng khoán FSO) theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 09/4/2018.

Lưu ý: 

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

- Cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (Theo Mẫu gửi kèm Thông báo này).

 - Đề nghị Quý cổ đông đăng ký xác nhận việc trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền tham dự bằng việc gửi Giấy xác nhận (hoặc Ủy quyền) tham dự  tới Ban tổ chức trước 11h00’ ngày 25/4/2018 hoặc qua điện thoại/fax theo địa chỉ dưới đây:

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức Hành chính - Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thuỷ sản Việt Nam - Số 02 Phan Đình Phùng, Phường Hạ Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng - Điện thoại: 0225.3842665; Fax: 0225.3820436 - Hotline: 090.9922889 (Mr Vũ Trường) hoặc trên trang Webiste: www.dongtauthuysan.vn.

          Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

          Trân trọng thông báo./.

(Chủ tịch HĐQT Công ty đã ký)

Xin mời Quý vị Cổ đông Công ty xem và tải tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, theo danh mục dưới đây!

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày 27 tháng 4 năm 2018)

STT

Tên tài liệu

1

Thông báo mời họp

2

Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc Ủy quyền tham dự

3

Chương trình họp ĐHĐCĐ

4

Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  

5

Báo cáo của Hội đồng quản trị

6

Báo cáo của Ban kiểm soát

7

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán

8

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

9

Tờ trình thông qua báo cáo quyết toán thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017 và dự kiến chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018

10

Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

11

Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty; (Phụ lục đính kèm)

12

Dự thảo Biên bản đại hội đồng cổ đông; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

 

 

 

 

 

 


Tin cùng chuyên mục