Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015

Ngày đăng: 10-08-2015 21:52 PM             Lượt xem: 1761

 

DANH MỤC TÀI LIỆU PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2015

1. Thông báo mời họp ( Tải về)
2.Chương trình Đại hội (Tải về)
3.Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2015 (Tải về)
4.Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS (Tải về)
5.Tờ trình V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động (Tải về)
6. Tờ trình V/v miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (Tải về)
........

 


Tin cùng chuyên mục