Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

HĐQT, BKS, Ban TGĐ và LĐ các phòng ban, đơn vị

Danh sách HĐQT, BKS, Ban TGĐ và Trưởng Phó các phòng ban tham mưu, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

I. Hội đồng quản trị ( Nhiệm kỳ 2022 - 2026)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Lê Vĩnh Hòa

Chủ tịch HĐQT

levinhhoa@seaprodex.vn

2

Ông Đặng Quang Hoàn Ông Đặng Quang Hoàn hoandang114@gmail.com

3

Ông Lương Thế Long

UV Hội đồng quản trị

hoandang114@gmail.com

 

     

 

     

 

II. Ban Tổng giám đốc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Đặng Quang Hoàn

Tổng giám đốc

hoandang114@gmail.com

2

Ông Lương Thế Long

Phó Tổng giám đốc 

luongthelonghpvn@gmail.com

3

Ông Vũ Văn Khuyến

Trợ lý Tgiám đốc

khuyen1956@gmail.com

III. Ban kiểm soát

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Trần Hữu Hoàng

Trưởng ban kiểm soát

tranhuuhoanghsbd@gmail.com

2

 Ông Lưu Mạnh Cường Thành viên BKS manhcuong@seaprodex.vn
3 Ông Trần Công Toại Thành viên BKS  

 

IV. Các phòng chức năng, tham mưu

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Phòng kinh doanh tổng hợp

 

 

1

Ông  Vũ Hồng Trường

Trưởng Phòng

vuhongtruong@gmail.com

2

Ông Phùng Quang Điệp

Phó Tr.phòng 

phungdiephp1973@gmail.com

       
 

Phòng kế toán

 

 

1

Bà Ngô Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

ngothuhahp@gmail.com

2

Bà Hoàng Thị Minh Diệp

Phó Tr. Phòng kế toán

diephtm1975@gmail.com

 

 

 


Tin cùng chuyên mục