Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

HĐQT, BKS, Ban TGĐ và LĐ các phòng ban, đơn vị

Danh sách HĐQT, BKS, Ban TGĐ và Trưởng Phó các phòng ban tham mưu, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

I. Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT ( Nhiệm kỳ 2017 - 2021)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Lê Vĩnh Hòa

Chủ tịch HĐQT

levinhhoa@seaprodex.vn

2

Ông Phạm Quốc Anh

UV Hội đồng quản trị

phamquocanh@seaprodex.vn

3

Ông Đặng Quang Hoàn

UV Hội đồng quản trị

hoandang114@gmail.com

4

Ông Nguyễn Đức Lâm

UV Hội đồng quản trị

nguyenduclam25011955@gmail.com

5

Ông Trần Công Toại

UV Hội đồng quản trị

trancongtoai686@gmail.com 

6

 Ông Vũ Hồng Trường Thư ký HĐQT vuhongtruong@gmail.com

II. Ban Tổng giám đốc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Đặng Quang Hoàn

Tổng giám đốc

hoandang114@gmail.com

2

Ông Lương Thế Long

Phó Tổng giám đốc 

luongthelonghpvn@gmail.com

3

Ông Vũ Văn Khuyến

Trợ lý Tgiám đốc

khuyen1956@gmail.com

III. Ban kiểm soát

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Trần Hữu Hoàng

Trưởng ban kiểm soát

tranhuuhoanghsbd@gmail.com

2

 Ông Lưu Mạnh Cường Thành viên BKS manhcuong@seaprodex.vn
3 Bà Phạm Thanh Yến Thành viên BKS  

 

IV. Các phòng chức năng, tham mưu

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Phòng kinh doanh tổng hợp

 

 

1

Ông  Vũ Hồng Trường

Trưởng Phòng

vuhongtruong@gmail.com

2

Ông Phùng Quang Điệp

Phó Tr.phòng 

phungdiephp1973@gmail.com

3 Ông Đặng Quang Hoàng Phó Tr.phòng hoang140274@gmail.com
 

Phòng kế toán

 

 

1

Bà Ngô Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

ngothuhahp@gmail.com

2

Bà Hoàng Thị Minh Diệp

Phó Tr. Phòng kế toán

diephtm1975@gmail.com

 

 

 


Tin cùng chuyên mục