Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

HĐQT, BKS, Ban TGĐ và LĐ các phòng ban, đơn vị

Danh sách HĐQT, BKS, Ban TGĐ và Trưởng Phó các phòng ban tham mưu, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

I. Hội đồng quản trị, thư ký HĐQT ( Nhiệm kỳ 2017 - 2021)

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Lê Vĩnh Hòa

Chủ tịch HĐQT

levinhhoa@seaprodex.vn

2

Ông Phạm Quốc Anh

UV Hội đồng quản trị

phamquocanh@seaprodex.vn

3

Ông Đặng Quang Hoàn

UV Hội đồng quản trị

hoandang114@gmail.com

4

Ông Nguyễn Đức Lâm

UV Hội đồng quản trị

nguyenduclam25011955@gmail.com

5

Ông Trần Công Toại

UV Hội đồng quản trị

trancongtoai686@gmail.com 

6

 Ông Vũ Hồng Trường Thư ký HĐQT vuhongtruong@gmail.com

II. Ban Tổng giám đốc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Đặng Quang Hoàn

Tổng giám đốc

hoandang114@gmail.com

2

Ông Vũ Văn Khuyến

Phó Tổng giám đốc 

khuyen1956@gmail.com

3

Ông Trần Công Toại

Phó Tổng giám đốc

trancongtoai686@gmail.com

III. Ban kiểm soát

 STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

1

Ông Trần Hữu Hoàng

Trưởng ban kiểm soát

tranhuuhoanghsbd@gmail.com

2

 Ông Lương Thế Long Thành viên BKS luongthelonghpvn@gmail.com
3 Bà Phạm Thanh Yến Thành viên BKS  

 

IV. Các phòng chức năng, tham mưu

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Phòng kế hoạch Vật Tư

 

 

1

Ông  Lương Thế Long

Phó.phòng - Phụ trách phòng

luongthelonghpvn@gmail.com

2

Bà Hoàng Thị Minh Diệp

Phó Tr.phòng 

diephtm1975@gmail.com

3 Ông Đặng Quang Hoàng Phó Tr.phòng hoang140274@gmail.com

Phòng tổ chức hành chính

 

 

1

Ông Vũ Hồng Trường

Trưởng phòng TCHC

vuhongtruong@gmail.com 

2

Bà Nguyễn Thị Tuyên

Phó Tr. phòng TCHC

ngtuyen66@gmail.com

Phòng kế toán

 

 

1

Bà Ngô Thị Thu Hà

Kế toán trưởng

ngothuhahp@gmail.com

2

Bà Đào Thanh Vy

Phó Tr. Phòng kế toán

huyminh0810@gmail.com

 

 

 

 

 

   

V. Chi nhánh, đơn vị trực thuộc

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ email

Xí nghiệp cơ khí đóng tàu Vật Cách

 

 

1

Ông Phùng Văn Điệp

Giám đốc Xí nghiệp

 

2

Ông  Vũ Tài Hùng

Phó giám đốc Xí nghiệp

 

Xưởng sản xuất giấy XK

 

 

1

Ông Nguyễn Quang Mưu

Phụ trách xưởng

 

 

 


Tin cùng chuyên mục