Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công đoàn Fishipco tuyên truyền “Năm APEC Việt Nam 2017”

Ngày đăng: 20-09-2017 16:30 PM             Lượt xem: 1243

Thực hiện công văn số 238/CĐN ngày 18/9/2017 của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam V/v tuyên truyền APEC năm 2017, nhất là tuần lễ cấp cao APEC 2017, Công đoàn Công ty CP Cơ khí Đóng tàu – Thủy sản Việt Nam đăng tải đề cương tuyên truyền “Năm APEC Việt Nam 2017”, đề nghị các  Công đoàn bộ phận(Công đoàn Xí nghiệp cơ khí đóng tàu Vật Cách, Công đoàn Xưởng Giấy); các Tổ Công đoàn trực thuộc ( Tổ CĐ TCHC, Tổ CĐ Kế hoạch sản xuất, Tổ CĐ Kế toán, Tổ CĐ Vật Tư, Tổ CĐ Bảo vệ; nhà ăn) căn cứ tình hình thực tế, triển khai tuyên truyền trong  đơn vị mình. Công tác tuyên truyền APEC 2017 cần đảm bảo các nguyên tắc và thông lệ APEC; theo đúng định hướng chỉ đạo với nhiều hình thức linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tinh thần đoàn kết trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong đơn vị.

Các Tổ công đoàn trực thuộc, Công đoàn bộ phận thực hiện một số nội dung như sau:

*Một số khẩu hiệu theo hướng dẫn của Công Đoàn NN&PTNT VN

1. Chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017!

2. Năm APEC Việt Nam 2017: Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung!

* Tổ chức tuyên truyền trên cơ sở đề cương tuyên truyền năm APEC Việt Nam 2017 (tải file đính kèm)

Trong quá trình thực hiện công tác tuyền truyền nếu có vướng mắc gì, các  Công đoàn bộ phận, các Tổ công đoàn trực thuộc báo cáo về BCH Công đoàn Công ty để được hướng dẫn./.

 

TM.BCH CÔNG ĐOÀN CÔNG TY

CHỦ TỊCH

 

Vũ Hồng Trường


Tin cùng chuyên mục