Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

VĂN HÓA FISHIPCO

VĂN HÓA  FISHIPCO

" Văn hóa FISHIPCO là các giá trị được bắt đầu từ sự duy trì và tôn tạo những thành quả tốt đẹp của các thế hệ đi trước đến các giá trị hiện tại, được hiện thực hóa vào hoạt động sản xuất kinh doanh, các mối quan hệ ứng xử đối nội và đối ngoại. Thông qua ý thức trách nhiệm, kỷ luật, nhiệt huyết, sáng tạo với công việc, môi trường làm việc thân thiện, hợp tác, tương thân, tương ái của mỗi CBCNV, sự quan tâm của Ban lãnh đạo đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của mỗi CBCNV, giá trị truyền thống, nhân văn và hiện đại đã được kết tinh và hội tụ trong văn hóa FISHIPCO ".

Văn hóa FISHIPCO là những gì chúng tôi thể hiện thông qua:

* Văn hóa FISHIPCO với khách hàng: Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của FISHIPCO

* Văn hóa ứng xử trong nội bộ FISHIPCO: Sự đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm ;

* Văn hóa của FISHIPCO với cơ quan quản lý Nhà nước, môi trường, cộng đồng và đối tác: Tuân thủ và đảm bảo hài hòa lợi ích kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội với các cơ quan hữu quan, địa phương, đơn vị bạn, xã hội, …


Tin cùng chuyên mục