Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam (06 tháng – Năm 2021)

Ngày đăng: 27-07-2021 15:49 PM             Lượt xem: 669

Kính gửi:     - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

                   - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

 

Công ty Cổ phần cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam Công bố thông tin: Báo cáo tình hình quản trị Công ty trong 06 tháng đầu năm 2021, chi tiết theo File đính kèm dưới đây:

1. Báo cáo tình hình Quản trị Công ty ( 06 tháng năm 2021)

2. Phụ lục 01

3. Phụ lục 02


Tin cùng chuyên mục