Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

CBTT Điều lệ tổ chức & hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS năm 2021

Ngày đăng: 04-06-2021 09:26 AM             Lượt xem: 834

Kính gửi: Quý cổ đông 

Công ty cổ phần  Cơ khí Đóng tàu - Thủy sản Việt Nam (FSO) Công bố thông tin:

Xin mời Quý vị Cổ đông nhấn vào Links dưới đây để xem trực tuyến hoặc tải về


Điều lệ tổ chức & hoạt động 2021 


Quy chế nội bộ về quản trị công ty 2021


Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 2021


Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 2021

Trân trọng!

 

 

*Ghi chú: Do dung lượng của trang TTĐT Công ty không cho phép Upload file có dung lượng trên 5Mb vì vậy có thể File PDF dung lượng thấp chữ có thể mờ, nếu Quý vị Cổ đông nào có nhu cầu xem file dung lượng lớn hãy liên hệ với Công ty qua Email: fiship.vietnam@gmail.com 

 


Tin cùng chuyên mục