Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Công bố thông tin: Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng: 26-04-2019 04:00 AM             Lượt xem: 1724

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

 1. BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

 2. NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019


Tin cùng chuyên mục