Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Tin tức về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 - FSO

Ngày đăng: 28-04-2018 16:01 PM             Lượt xem: 994

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, vào hồi 08h30'' ngày 27/4/2018, Công ty Cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại Hội trường Công ty cổ phần cơ khí đóng tàu thuỷ sản Việt Nam. Cơ sở 2: Thôn Song Mai,  xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng.

Tổng số cổ đông được triệu tập theo danh sách cổ đông được Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt vào ngày 09/4/2018 Công ty có vốn Điều lệ thực tế của các cổ đông góp là 5.624.966 cổ phần. Tổng số cổ đông là 179 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là pháp nhân sở hữu 3.612.841 cổ phần chiếm 64,23% vốn Điều lệ và 177 cổ đông là cá nhân sở hữu 2.012.125 cổ phần chiếm 35,77% vốn Điều lệ. Số người tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 75 cổ đông đại diện cho số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 5.545.497cổ phần. Số đại biểu đủ tư cách tham gia đại hội là 75 cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.545.497cổ phần, đạt tỷ lệ cổ phần tham dự/ tổng cổ phần đã phát hành của Công ty: 98,59%.

Phần thảo luận, chất vấn các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã giành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi, chất vấn của cổ đông về các báo cáo và tờ trình có liên quan, khẳng định những khó khăn của Công ty trong năm 2017 thể hiện trong báo cáo HĐQT và những nỗ lực của HĐQT cũng như Ban điều hành tìm những giải pháp, phương hướng cho năm 2018 để đảm bảo ổn định sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo và các tờ trình theo chương trình Đại hội với tỷ lệ đạt 99%/ tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

Quý Cổ đông công ty xem các tài liệu có liên quan tới Đại hội tại đây 

Tin tức: Vũ Trường

Hình ảnh: Dương Quang Minh

 


Tin cùng chuyên mục