Thư viện video

Hỗ trợ trực tuyến

Liên kết website

Thống kê truy cập
Online:
Visitor:

Thông tin Công ty

 • Giới thiệu chung

  Giới thiệu chung

  Công ty thành lập từ năm 1985 đến năm 2007 chuyển sang mô hình Cổ phần hoá - Công ty con thuộc Tổng Công ty Thuỷ sản Việt Nam.Đóng mới, sửa chữa các loại phương tiện thuỷ; Thiết kế, gia công chế tạo cơ khí; Đại lý dầu mỡ nhớt; Kinh doanh dịch vụ vật tư, phụ tùng, máy móc thiết bị...

 • HĐQT, BKS, Ban TGĐ và LĐ các phòng ban, đơn vị

  HĐQT, BKS, Ban TGĐ và LĐ các phòng ban, đơn vị

  Danh sách Ban lãnh đạo và các phòng ban tham mưu, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc

   

 • Sơ đồ tổ chức

  Sơ đồ tổ chức

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY

 • Văn hóa công ty

  Văn hóa công ty

  Văn hóa công ty